Je bent momenteel op de Nederlandse (NL) versie van de site. Andere taal kiezen

Helpdesk

Hoe kunnen we je helpen?

This search field has an attached autosuggestion popup menu

Services voor huisdieren – Veelgestelde vragen

V.
Wat zijn de algemene voorwaarden van het Animal Care Center?
A.
Disneyland® Paris kan alleen huisdieren die bij onze gasten horen accepteren. Het Animal Care Center behoudt zich het recht voor enig ander dier dan een kat of hond te weigeren. De service van het Animal Care Center is beperkt tot het leveren van water en eten. Het personeel van het Animal Care Center kan in geen geval met een dier gaan wandelen. Iedereen die zijn dier heeft achtergelaten is verantwoordelijk zijn of haar dier dagelijks mee uit te nemen gedurende het verblijf. De kennel zal worden schoongemaakt na definitief vertrek van het dier. Je bepaalt een bedrag per dag voor elk dier dat in het Animal Care Center verblijft. De hoogte van dit bedrag varieert afhankelijk van de duur van het verblijf en is inclusief water en eten. Er mag maar één persoon tegelijk in de kennel. Deze persoon moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Gasten mogen uitsluitend hun eigen dier of het dier dat aan hun zorgen is toevertrouwd aaien of eten geven. De klanten moeten een vaccinatieboekje en/of bijgewerkt vaccinatiebewijs voor hun hond of kat laten zien, dat moet worden goedgekeurd door het Animal Care Center. De antirabiësvaccinatie is verplicht. Het huisdier moet gechipt zijn en over een geldig bewijs van inenting tegen rabiës (ouder dan een maand en niet ouder dan een jaar) beschikken, vertaald in het Frans en uitgegeven door een erkende dierenarts. Als een dier acute zorg nodig heeft van een dierenarts, is het Animal Care Center gerechtigd, behalve wanneer een schriftelijke verklaring dit tegenspreekt, een dierenarts naar keuze te bellen. De kosten van deze dierenarts komen voor rekening van de eigenaar van het dier, die zich in geen geval mag richten tegen Euro Disney Associés S.C.A. en/of zijn verzekeraars. Elk dier dat wordt achtergelaten in het Animal Care Center door een gast mag niet langer blijven dan dat de gast verblijft in Disneyland® Paris. Alle gasten die een dier achterlaten in het Animal Care Center moeten rekening houden met de openingstijden. Elk dier dat niet wordt opgehaald gedurende 24 (vierentwintig) uur volgend op het einde van het verblijf van de gast zoals vermeld op de registratiekaart, zal worden beschouwd als opzettelijk achtergelaten en worden overgedragen aan een bevoegde autoriteit of organisatie. Conform de wet nr. 99-5 van 6 januari 1999 informeren wij de mensen dat het opzettelijk achterlaten van een huisdier, of het in gevangenschap houden van een gedomesticeerd of wild dier strafbaar is conform artikel 521, lid 1 van het nieuwe strafwetboek, met een geldboete van 30.489 euro (dertigduizendvierhondernegenentachtig euro) en 2 (twee) jaar hechtenis wordt bestraft. Euro Disney Associés S.C.A. en zijn verzekeraars kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ziekte of letsel opgelopen door een dier tijdens zijn verblijf in het Animal Care Center, noch voor enige schade veroorzaakt door de dieren die zijn toevertrouwd aan Euro Disney Associés S.C.A., met uitzondering van die gevallen waarbij de gast het bewijs levert dat het gaat om een fout van het Animal Care Center. In alle gevallen, en ongeacht de oorzaak, is de aansprakelijkheid van Euro Disney beperkt tot 50 (vijftig) keer het dagtarief, hetgeen alle andere schade en belangen uitsluit.

Alle geschillen voortvloeiende uit een verblijf van een dier in het Animal Care Center vallen onder het Franse recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Parijs. Bij voorbaat hartelijk dank voor je begrip en medewerking.
  • Heb je een vraag over onze producten of aanbiedingen?
    Bel onze Nederlandstalige experts in het hart van de Disney Parken op 
    0900 34 76 39 65
  • €1.00 per gesprek
Footer Links
© Disney/Pixar © & TM Lucasfilm Ltd. © MARVEL. Alle rechten voorbehouden